Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

1. Od dnia 13 lipca 2021 r. do dnia 19 lipca 2021 r. na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie – Grochowie i Oddziału Zewnętrznego w Popowie ograniczone zostaje udzielanie osadzonym widzeń.
2. Od dnia 13 lipca 2021 r. do dnia 19 lipca 2021 r. na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie – Grochowie i Oddziału Zewnętrznego w Popowie ograniczone zostaje zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki organizacyjnej w systemie bez konwojenta.
3. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny Wykonawczy.
4. Ograniczenia o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.
5. Areszt Śledczy w Warszawie – Grochowie oraz Oddział Zewnętrzny w Popowie podejmują wszelkie możliwe działania mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej