Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku koniecznością kontynuacji działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego:

Na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie oraz w Oddziale Zewnętrznym w Popowie, począwszy od dnia 21.07.2021 r. przywraca się udzielanie widzeń zgodnie z treścią art. 105a i 217 kkw. Widzenia w dalszym ciągu odbywać się będą w myśl obostrzeń sanitarnych oraz z zachowaniem dystansu społecznego, określonych na podstawie art. 247 kkw. W trakcie widzeń kantyna jest czynna i zezwala się na spożywanie posiłku podczas widzenia.

Powyższe ograniczenia, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji sposobu udzielania widzeń zostały zamieszczone w zakładce Widzenia.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej