Kolejna grupa skazanych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Popowie, wzięła udział w programie którego głównym celem była edukacja i uświadomienie zagrożeń oraz konsekwencji wynikających z zażywania nieznanych substancji chemicznych.
 
Dopalacze - co to?

Dopalacze należą do grupy substancji psychoaktywnych - ich działanie ma bezpośredni wpływ na układ nerwowy. Mają wywołać w organizmie określoną reakcję: pobudzenie, halucynacje, euforię czy odurzenie. Powszechna dostępność dopalaczy połączona z absolutnym brakiem wyobraźni zarówno producentów jak i konsumentów tych substancji doprowadza do coraz częstszych ludzkich dramatów i tragedii. Wszystkie dopalacze stanowią zagrożenie dla życia, a lista niepożądanych objawów, jakie mogą wywoływać, jest bardzo długa. Stopień ich szkodliwości jest oczywiście zróżnicowany i zależy od wielu czynników – rodzaju dopalacza, ilości zawartych w nim toksycznych substancji, itp. Często spożywa się je wraz z alkoholem, lekami czy innymi narkotykami, co znacznie zwiększa ryzyko poważnych interakcji i zatrucia organizmu. To narkotyki wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia.

Profilaktyka

Profilaktyka to zapobiegać, strzec, chronić. Profilaktyka to sposób przekazywania wiedzy osadzonym, jak wśród różnorodnych dobrodziejstw cywilizacji wybrać to, co ważne i dobre a jednocześnie bezpieczne i wolne od zagrożeń. Osadzeni winni wiedzieć, jakie zagrożenia niesie ze sobą świat współczesny, co to są środki zmieniające świadomość, w jaki sposób przebiega proces uzależnienia i jakie są jego konsekwencje, a przede wszystkim muszą nauczyć się, w jaki sposób odmówić i powiedzieć NIE!

Cel programu

Głównym celem programu jest szeroko rozumiana kampania informacyjna oraz działania prewencyjno – wychowawcze. Program ma także na celu późniejsze kształtowanie umiejętności odreagowania sytuacji stresowych oraz organizowania sobie szeroko rozumianej rozrywki w sposób akceptowany.

Uczestnictwo skazanych w programie ma służyć zapoznaniu się ze źródłami zagrożeń, obalenie narosłych wokół „dopalaczy” mitów, zapoznanie z rzetelną wiedzą tak, aby w konsekwencji ułatwić społeczną readaptację i przeciwdziałać powrotowi do nałogów i przestępstwa.

W procesie resocjalizacji nieodzownym elementem w pracy z osobami pozbawionymi wolności są oddziaływania psychokorekcyjne, które będą zmniejszały ryzyko powrotu do uzależnienia.

 

Tekst: ppor. Ewa Smolińska

Zdjęcia: OZ Popowo

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej