W dniu 9 czerwca.2017r. w Oddziale Zewnetrznym w Pobiedziskach odbył sie egzamin kończący pierwszą edycję kursu zawodowego "Ogrodnik terenów zielonych"

 

W dniu 21.06.2017r. w Areszcie Śledczym w Środzie Wlkp. odbył się egzamin kończący pierwszą edycję szkolenia zawodowego "Ogrodnik terenów zielonych

W szkoleniu, które odbyło sie w ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wzięło udział 12 skazanych przebywających w tutejszej jednostce. Egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym zdali wszyscy uczestnicy kursu, z których ponad połowa znajdzie zatrudnienie po jego ukończeniu. 

Zdobywanie nowych umiejętności zawodowych wsród skazanych ma na celu ułatwienie im procesu readaptacji społecznej po zakończeniu odbywania kary.

Wartość całkowita projektu: 132 249 773,70zł

Dofinansowanie projektu z UE: 111 460 109,27zł

tekst, zdjęcia: mjr Maciej Kaźmierczak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej