Już w szkole podjęli decyzję, kim chcą zostać w przyszłości. Swoje zawodowe życie planują w szeregach Służby Więziennej. W trakcie zajęć poznają specyfikę pracy w zakładzie karnym i zasady rekrutacji do służby.

Chcą zostać jednym z Nas

Uczniowie Szkoły Technicznej Mundurowej w Gnieźnie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, w dni 4 kwietnia mieli możliwość poznać tajniki pracy więziennika. Z wizytą w szkole gościli funkcjonariusze Zakładu Karnego w Gębarzewie oraz Aresztu Śledczego w Poznaniu.

Wiele pytań, jeden cel - praca w więzieniu

Jak zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej? Gdzie złożyć dokumenty o przyjęcie do służby? Jakie wymagania stawia się kandydatom? Czy praca w więzieniu jest ciekawa? Na te i wiele innych pytań odpowiedzieli uczniom funkcjonariusze na co dzień pracujący za więziennym murem. Dla młodych ludzi, jest to świadome wejście w dorosłe życie. Po spotkaniu stwierdzili, ze praca w Służbie Więziennej daje stabilizację, poczucie bezpieczeństwa, a przede wszystkim daje im możliwość rozwijania się w kierunku, w którym obecnie się kształcą.

Współpraca owocuje 

Wielu nowo przyjętych funkcjonariuszy wcześniej kończyło szkoły o profilu mundurowym. Dzięki takim spotkaniom nabierają wiedzy, która w przyszłości pozwoli im świadomie i odpowiedzialnie podjąć decyzję o wstąpieniu do Służby Więziennej.

 

tekst i zdjęcia mjr Krystian Rynarzewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej