Na wolności nie wyobrażali sobie dnia bez piwa czy wódki. Praktycznie nigdy nie trzeźwieli. Za kratami próbują wyjść na prostą, aby po opuszczeniu więzienia na nowo rozpocząć życie... trzeźwe życie.

Trzeźwe spojrzenie w przyszłość

Grudzień to dla wielu czas spotkań, planów i założeń na nadchodzący nowy rok. Okres okołoświąteczny dla osób przebywających w zakładzie karnym jest szczególnie trudny. Rozłąka z najbliższymi, tęsknota za wolnością i brak wpływu na toczące się sprawy za więziennym murem potęguje uczucie samotności. dlatego tak ważne jest, aby w tym czasie być razem i czuć się ważnym i potrzebnym. W gębarzewskim więzieniu od kilkudziesięciu lat działa grupa "Wolność" która skupia osoby uzależnione od alkoholu. W mityngach anonimowych alkoholików skazanych wspierają osoby z zewnątrz, które swoim przykładem pokazują, że można żyć bez alkoholu. Na początku grudnia w więziennej sali widzeń odbył się uroczysty mityng opłatkowy grupy "Wolność". Przystrojona choinka, odświętnie udekorowane stoły, kolędy i łamanie się opłatkiem wprowadziły uczestników w magię Świąt Bożego Narodzenia. Wielkie święto trzeźwości, ze szczególną atmosferą wzajemnej życzliwości – czyli tego wszystkiego, co staje się udziałem milionów alkoholików, którzy nie piją, zgromadziło około 50 osób między innymi z Integrupy Wielkopolskiej i Konińskiej wspólnoty Anonimowych Alkoholików oraz grupę AA z Gniezna. W szczególności doświadczeniem swoim dzielili się byli twórcy i uczestnicy grupy „Wolność” - skazani, którzy od kilku lat nie tylko zachowują abstynencję, ale przede wszystkim trzeźwieją dzięki wspólnocie AA. W spotkaniu udział wzięli ludzie niezwiązani bezpośrednio z ruchem AA, dla których jednak idea trzeźwości jest sama w sobie wartością - zastępcę dyrektora Zakładu Karnego w Gębarzewie ppłk Karolina Mantey - Sekulska, więzienny kapelan ks. Piotr Dworek, kleryk Kamil Świątek z Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie oraz kierownik oddziału terapeutycznego kpt.  Milena Czerniawska wraz zespołem terapeutycznym i penitencjarnym.

tekst kpt. Milena Czerniawska, mjr Krystian Rynarzewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej