W ramach zawartej kilka lat temu współpracy, delegacja funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Gębarzewie w dniach od 12 do 14 października br. gościła w słowackiej Nitrze.

Cenna wymiana doświadczeń

Celem międzynarodowej wizyty była wymiana doświadczeń oraz informacji w zakresie dobrych praktyk stosowanych w więziennictwie. W trakcie spotkania została zawarta umowa o współpracy międzynarodowej, na lata 2022-2025, a następnie zostanie przedłużona na kolejne 3.

W Republice Słowacji wszystkie zakłady karne i areszty śledcze są państwowe i w dużym stopniu w swojej strukturze przypominają polskie jednostki penitencjarne. Z uwagi na wielkość kraju, słowackich jednostek penitencjarnych jest znacznie mniej niż w Polsce, również podlegają one Ministerstwu Sprawiedliwości. Najstarsze więzienia pochodzą z XVII wieku.

Podczas pobytu w Republice Słowackiej delegacja, na której czele stał dyrektor gębarzewskiego więzienia mjr Jarosław Korytowski, wizytowała dwie jednostki penitencjarne: Areszt Śledczy w Nitrze – przeznaczony dla osadzonych i tymczasowo aresztowanych oraz Zakład Karny w Bratysławie.

Areszt Śledczy w Nitrze położony jest w centrum miasta. Ze względu na wiek budowli, jest on objęty nadzorem konserwatora zabytków, stąd też kierownictwo spotyka się z pewnymi ograniczeniami w podejmowanych działaniach, zwłaszcza remontowo– budowlanych. Areszt w Nitrze przeznaczony jest dla skazanych
i tymczasowo aresztowanych. Funkcjonariusze Aresztu w Nitrze w zakresie działań ochronnych pełnią służby w areszcie, zabezpieczają konwoje (pomiędzy jednostkami oraz sądowe), a także pełnią służbę w budynku sądu (przyległego do aresztu). Kadra penitencjarna składa się z wychowawców i psychologów, którzy stanowią zespół diagnostyczny. Cele mieszkalne w większości wyposażone są w szafki z przeznaczeniem na rzeczy osobiste osadzonych.

Zakład Karny w Bratysławie przeznaczony jest dla skazanych i tymczasowo aresztowanych. Jest zakładem typu zamkniętego z wydzielonym oddziałem otwartym dla kobiet, które częściowo zatrudnione są na zewnątrz, pracując dla kontrahentów.

Więzienników z Polski szczególnie zaciekawiły zabezpieczenia techniczno- ochronne znajdujące na placu spacerowym umieszczonym na dachu budynku więzienia, niespotykane w polskich zakładach karnych.

W trakcie wizyty polska delegacja zwróciła również uwagę na opiekę socjalną zagwarantowaną funkcjonariuszom – stołówka z posiłkiem, ambulatorium i opieka medyczna na terenie jednostek penitencjarnych.

Omawiany wyjazd pozwolił na bezpośrednią obserwację praktyk penitencjarnych stosowanych w Republice Słowackiej. Był okazją do wymiany poglądów i informacji, poznania rozwiązań w zakresie stosowanych zabezpieczeń techniczno-ochronnych oraz oddziaływań o charakterze wychowawczym i psychologicznym.

Międzynarodowa współpraca to ważny element w pracy penitencjarnej. Wymiana poglądów wpływa na wprowadzanie nowych rozwiązań skutkujących poprawie bezpieczeństwa państwa.

tekst i zdjęcia mjr Dominik Nowaczyk

opracował mjr Krystian Rynarzewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej