W gębarzewskim zakładzie karnym funkcjonuje oddział terapeutyczny, w którym odbywający karę przestępcy próbują wyjść z nałogu uzależnienia od alkoholu.

Start w zdrową przyszłość

Oddział przeznaczony jest dla 22 więźniów. Obowiązkiem każdego skazanego, który rozpoczął proces trzeźwienia jest sumienna praca nad problemem, który niejednokrotnie był czynnikiem determinującym do popełnienia przestępstwa. Celem oddziaływań terapeutycznych jest zmiana nawyku szkodliwego spożywania alkoholu i uświadomienie skazanemu, że po wyjściu na wolność ponowne sięgnięcie po używkę przyczyni się do jego powrotu do więzienia.

Kolejni skazani opuścili oddział

Gębarzewski oddział dla uzależnionych od alkoholu funkcjonuje od grudnia 2014 roku. W dniu 9 marca br. rozpoczęła się 34. tura oddziaływań terapeutycznych. Do tej pory ponad 700 osób odbywających karę ukończyło pełen cykl zajęć prowadzących ich do życia w trzeźwości. Terapię w Zakładzie Karnym w Gębarzewie prowadzi zespół terapeutyczny, który realizuje program trzeźwienia w formie zajęć indywidualnych i grupowych. Wdrażane oddziaływania wpływają na kształtowanie zmiany u osadzonego co przyniesie zamierzony efekt po opuszczeniu więzienia.

tekst i zdjęcia: mjr Krystian Rynarzewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej