Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Gębarzewie systematycznie doskonalą swoje umiejętności z zakresu posługiwania się bronią palną. To jedno z ważniejszych zadań doskonalących funkcjonariuszy Służby Więziennej w technikach strzeleckich.

Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją chroniącą obywateli przed najgroźniejszymi przestępcami. W trakcie służby, więziennicy posługują się bronią palną. Jej użycie to ostateczność. Aby właściwie jej użyć w sytuacji zagrażającej życiu lub bezpieczeństwu obywateli, nieustannie podnosimy swoje umiejętności strzeleckie.

Szkolenie, w którym uczestniczyli gębarzewscy więziennicy miało charakter praktyczny i stanowiło istotny element w systemie bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa. Oprócz zajęć na strzelnicy, funkcjonariusze doskonalili swoje umiejętności z zakresu samoobrony połączonego z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, realizowanej w warunkach zbliżonych do do realnych sytuacji mogących wystąpić w więzieniu.

W strzelaniu uczestniczyli wszyscy funkcjonariusze więzienia, którzy doskonalili swoje umiejętności w posługiwaniu się pistoletem P99 Walther oraz karabinkiem 5,56mm Beretta.

 

Tekst mjr Krystian Rynarzewski

Zdjęcia mjr Krzysztof Mroczkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej