W dniu 19 stycznia b.r. Dyrektor Aresztu Śledczego w Środzie Wlkp. ppłk Zbigniew Dolata i Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Pobiedziskach mjr Piotr Zdunowski wzięli udział w Noworocznym Spotkaniu Promocyjnym Gminy Pobiedziska zorganizowanym przez Burmistrz Pobiedzisk Dorotę Nowacką w Ośrodku Kultury.

Podczas spotkania wśród ponad 200 gości (parlamentarzyści, samorządowcy, przedsiębiorcy, mieszkańcy), którzy przybyli na tą uroczystość byli zaprezentowany został film „Pobiedziska moc wyzwań i realizacje” przedstawiający najważniejsze wydarzenia oraz inwestycje w gminie Pobiedziska. Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska zaprezentowała inwestycyjne osiągnięcia dwóch pierwszych lat kadencji jak i bogate plany na najbliższą przyszłość. Jednym z najważniejszych wydarzeń podczas spotkania było uhonorowanie za dotychczasową działalność Jacka Grzeczki miejscowego przedsiębiorcy i wręczenie mu Statuatki Kazimierza Odnowiciela. Ponadto ogłoszono wyniki organizowanego w gminie Pobiedziska po raz pierwszy konkursu „Przedsiębiorca Roku Gminy Pobiedziska”. W poszczególnych kategoriach statuetki zostały przyznane przez Kapitułę konkursu dla Zakład Elektroinstalacyjny Kazimierz Paczka – kategoria Mały Przedsiębiorca, GUM-BAR” Maciej Kamiński, Kamila Mieśnik – kategoria Średni Przedsiębiorca, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Henryk Rosiak – kategoria Duży Przedsiębiorca, Skład Handlowy „Szczepańscy” – nagroda specjalna za całokształt działalności. W trakcie spotkania ppłk Zbigniew Dolata i mjr Piotr Zdunowski przeprowadzili szereg rozmów z lokalnymi przedsiębiorcami, podczas których przybliżali Rządowy Program Pracy Więźniów, zwłaszcza w zakresie możliwości zatrudniania skazanych oraz korzyści jakie z tego wynikają. Rozmawiano również o nowych rozwiązaniach, które powstaną po znowelizowaniu przepisów. Dyrektor Aresztu i Kierownik Oddziału Zewnętrznego zaprezentowali także infrastrukturę jednostki wraz z możliwościami zaadoptowania jej na infrastrukturę produkcyjną, w której będzie można zatrudniać kolejnych skazanych.

Artystycznym podsumowaniem wieczoru był koncert zespołu Capella Zamku Rydzyńskiego wraz z solistami.

Tekst: mjr Maciej Kaźmierczak

Zdjęcia: dzięki uprzejmości UMiG Pobiedziska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej