Funkcjonariusze gębarzewskiego więzienia aktywnie włączają się w pomoc mieszkańcom Ukrainy. Nie zapominamy również o ukraińskich więziennikach. Trwa zbiórka środków finansowych, żywność, artykułów higienicznych i medycznych niezbędnych do właściwego funkcjonowania w czasie wojny.

Solidarni z Ukrainą

Mieszkańcy Ukrainy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. W obliczu wojny zostali zmuszeni do ucieczki z kraju. Znaleźli schronienie m.in. w Polsce. Z pomocą ruszyli niemal wszyscy rodacy, którzy oprócz pomocy rzeczowej spontanicznie przyjmują rodziny pod swój dach. Do akcji przyłączyli się również funkcjonariusze Zakładu Karnego w Gębarzewie. W miniona sobotę tj. 12 marca, w czasie wolnym od służby, grupa więzienników wspólnie z innymi mieszkańcami Gniezna, pomagała przy segregowaniu zebranych darów. Trafią one w najbliższym czasie do naszych wschodnich sąsiadów. 

Nieoceniona pomoc

W tragicznej sytuacji znaleźli się także ukraińscy więziennicy. Służba Więzienna nie pozostaje obojętna na krzywdę naszych kolegów. Podjęła współpracę z Fundacją na Rzecz Pomocy Funkcjonariuszom SW "Andrzej". Środki finansowe można wpłacać na konto fundacji: 58 2490 0005 0000 4530 5774 4011 z dopiskiem „Pomagamy ukraińskim więziennikom”.
Z zebranych funduszy zostanie zakupiona między innymi długoterminowa żywność oraz środki pierwszej pomocy dla funkcjonariuszy służby penitencjarnej na Ukrainie.

Oprócz pomocy finansowej, na terenie Zakładu Karnego w Gębarzewie trwa zbiórka żywności, artykułów higienicznych i środków opatrunkowych, które są teraz niezbędne mieszkańcom zaatakowanej Ukrainy.

tekst i zdjęcia mjr Krystian Rynarzewski  

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej