W dniu 1 kwietnia br. funkcjonariusze gębarzewskiej jednostki uczestniczyli w Dniach otwartych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niętążkowie.

Właściwy wybór szkoły - ważna decyzja na starcie w dorosłość

Wybór szkoły średniej to jedna z ważniejszych decyzji przed jaką staje młody człowiek. Ma ona wpływ na jego dalsze życie i w wielu przypadkach kreuje jego przyszłą ścieżkę zawodową. Przedstawiciele Służby Więziennej na Dniach otwartych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie opowiadali młodzieży o pracy i zawodzie więziennika. Spotkanie z młodymi ludźmi było okazją do zaprezentowania Służby Więziennej jako przyszłego pracodawcy. W trakcie rozmów padało wiele pytań dotyczących procesy rekrutacji czy warunków pracy w zakładzie karnym. Uczniowie mieli również możliwość poznania obsługi niektórych środków przymusu bezpośredniego jakie obowiązują w Służbie Więziennej oraz zapoznać się ze środkami ochrony osobistej. Dla młodych ludzi możliwość spotkania się z funkcjonariuszami różnych służb stojących na straży bezpieczeństwa publicznego to niecodzienna okazja do poznania zakresu działań każdej z formacji. Rozmowy z uczniami były także doskonałą okazją do szeroko rozumianej profilaktyki przestępstw. 

tekst i zdjęcia: mjr Krystian Rynarzewski                       

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej