Gębarzewo, dnia 28 marca 2022 r.

 

KOMUNIKAT

 

Z uwagi na sytuacje epidemiczną w kraju, w tym odnotowany spadek liczby zakażeń koronawirusem SARS- CoV-2 informuję, że w oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego od dnia 28 marca 2022 r. obowiązywały będą miedzy innymi poniższe uregulowania:

 

 • realizacja widzenia uzależniona jest od wyrażenia zgody przez osadzonego, bez której uzyskania widzenie nie może być zrealizowane,

 • widzenie trwa 60 minut, którego udziela się w ilości zgodnej z podgrupą klasyfikacyjną,

 • nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg,

 • w widzeniu mogą uczestniczyć maksymalnie trzy osoby, tj. jedna osoba pełnoletnia
  i dwoje dzieci lub dwie osoby dorosłe i jedno dziecko,

 • widzeń udziela się najbliższym członkom rodziny osadzonego (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo),

 • w trakcie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego,

 • kącik zabaw dla dzieci pozostaje zamknięty, a ich wyposażenie zabezpieczone,

 • przed widzeniem obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury osób odwiedzających
  i osadzonych,

 • w przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie, dyrektor podejmuje decyzję
  o ewentualnej odmowie wejścia na widzenia,

 • Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod wskazanymi niżej numerami,
  w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 12:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

  Zakład Karny w Gębarzewie 61 811-10-68

  Oddział Zewnętrzny w Środzie Wielkopolskiej 61 286-68-12

  Oddział Zewnętrzny w Pobiedziskach 61 811-10-68


 

DYREKTOR

Zakładu Karnego w Gębarzewie

/-/ mjr Jarosław Korytowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej