Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19, jak również wystąpieniem na obszarze województwa wielkopolskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) informujemy, iż:

Sędzia penitencjarny Sądu Okręgowego w Poznaniu po rozpoznaniu wniosku Dyrektora Zakładu Karnego w Gębarzewie z dnia 15 grudnia 2020 roku, wyraził zgodę na bezterminowe przedłużenie ograniczeń dla osadzonych w związku z czym od dnia 8 lutego 2021 roku na terenie Oddziału Zewnętrznego w Pobiedziskach wstrzymuje się:

1. udzielanie osadzonym widzeń oraz wyjść poza teren jednostki

Powyższe ograniczenia są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Ewentualne przedłużenie wskazanych w komunikacie ograniczeń, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Zakład Karny w Gębarzewie podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej