Dyrektor Generalny Służby Więziennej rozkazem personalnym z dnia 21 maja 2020 roku, powołał ppłk. Mirosława Szymańskiego na stanowisko dyrektora Zakładu Karnego w Gębarzewie

Ppłk Mirosław Szymański ukończył studia  na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Prawo.

Służbę rozpoczął 1.03.1992 roku w dziale ochrony Aresztu Śledczego w Poznaniu. Od 1.10.2007 roku objął stanowisko zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu. Od 8.08.2018 roku został powołany na stanowisko dyrektora Aresztu Śledczego w Szamotułach. Od 1.12.2018 roku został zastępcą dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej