Przywrócenie realizacji widzeń

Z uwagi na sytuacje epidemiczną w kraju, w tym odnotowany sukcesywny spadek liczby zakażeń koronawirusem SARS- CoV-2, zmniejszenie zachorowalności wśród osób pozbawionych wolności na COVID-19 informuję, że w oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego od dnia 19 lipca 2021 r. obowiązywały będą miedzy innymi poniższe uregulowania:

1. zostaje przywrócona realizacja widzeń określonych w art. 105a kkw z zachowaniem przyjętych zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

2. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionych przypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób nie pełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

2. widzenie trwa 60 minut.

3. w czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki.

4. osoby odwiedzające i osadzeni , w trakcie widzenia zobowiązane są do używania maseczek oraz do dezynfekcji rąk. Maseczki mogą być zdjęte wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających z kantynie jednostki.

5. wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod wskazanymi niżej numerami, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:30 do 14:30, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

Zakład Karny w Gębarzewie 61 856-60-70

Adres mailowy: zk_gebarzewo_widzenia@sw.gov.pl

Oddział Zewnętrzny w Środzie Wielkopolskiej 61 286-68-12

Adres mailowy: zk_sroda wielkopolska_widzenia@sw.gov.pl

Oddział Zewnętrzny w Pobiedziskach 61 811-10-69

Adres mailowy: oz_pobiedziska_widzenia@sw.gov.pl

DYREKTOR
Zakładu Karnego w Gębarzewie
/-/ płk Mirosław Szymański

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej