Z uwagi na sytuacje epidemiczną w kraju, w tym odnotowany wzrost liczby zakażeń koronawirusem SARS- CoV-2, zwiększenie zachorowalności na COVID-19 informuję, że w oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego od dnia 1 grudnia 2021 r. obowiązywały będą miedzy innymi poniższe uregulowania:

 

 1. Realizacja widzenia uzależniona jest od wyrażenia zgody przez osadzonego, bez której uzyskania widzenie nie może być zrealizowane,

 2. widzenie trwa 60 minut, którego udziela się raz w miesiącu bez względu na typ zakładu karnego,

 3. nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg,

 4. w widzeniu mogą uczestniczyć maksymalnie dwie osoby, tj. jedna osoba pełnoletnia
  i jedno niepełnoletnie dziecko,

 5. widzenia udzielane są w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt (każdy stolik przedzielony jest przegrodą umożliwiającą kontakt wzrokowy), do realizacji widzeń wykorzystuje się również pomieszczenia uniemożliwiające bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą,

 6. w trakcie widzenia obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobami odwiedzającymi,

 7. w trakcie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego,

 8. w trakcie widzenia osoby odwiedzające i osadzeni zobowiązani są do używania maseczek w celu zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia (maseczki mogą być zdjęte wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki),

 9. kącik zabaw dla dzieci pozostaje zamknięty, a ich wyposażenie zabezpieczone,

 10. przed widzeniem obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury osób odwiedzających
  i osadzonych,

 11. w przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie, dyrektor podejmuje decyzję
  o ewentualnej odmowie wejścia na widzenia,

 12. Dyrektor ma prawo odmówić udzielenia widzenia w przypadku, gdy osoba odwiedzająca nie spełni wymogów formalnych określonych w jednostce. Na podstawie art. 247 § 3 kkw jeżeli widzenie, ze względu na osobę odwiedzanego lub odwiedzającego, stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego albo dla porządku prawnego, dyrektor zakładu może uzależnić jego odbycie od spełnienia warunków zapewniających bezpieczeństwo,
  w szczególności niestosowania się do reżimu sanitarnego,

 13. Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod wskazanymi niżej numerami,
  w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:30 do 14:30, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

 

Zakład Karny w Gębarzewie 61 856-60-70

Adres mailowy: zk_gebarzewo_widzenia@sw.gov.pl

Oddział Zewnętrzny w Środzie Wielkopolskiej 61 286-68-12

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej