Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego wszystkim przebywającym w jednostkach penitencjarnych: osadzonym, funkcjonariuszom i pracownikom, Służba Więzienna wprowadziła procedury profilaktyki, na bieżąco dostosowuje się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Sytuacja jest stale monitorowana.

Służba Więzienna apeluje, aby osoby chcące odwiedzić bliskich w zakładach karnych i aresztach śledczych, w przypadku wystąpienia u nich objawów infekcji górnych dróg oddechowych (m.in. gorączki, kaszlu, kataru czy duszności) pozostały w domach.

Służba Więzienna stale współpracuje z inspektoratami sanitarnymi i monitoruje zagrożenie epidemiologiczne, dlatego w każdej chwili i bez uprzedzenia mogą zostać wprowadzone w każdej jednostce penitencjarnej w kraju obostrzenia, takie jak na przykład mierzenie temperatury ciała osobom odwiedzającym skazanych lub całkowity zakaz widzeń.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej