Funkcjonariusze gębarzewskiego więzienia aktywnie włączają się w oddziaływania dotyczące szeroko pojętej profilaktyki, w tym w szczególności odnoszącej się do zagadnień używania dopalaczy, narkotyków, alkoholu. Swoją postawą przyczyniają się do kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych. Spotkania z uczniami szkół są również okazją do zaprezentowania młodzieży Służby Więziennej jako formacji profesjonalnej, dbającej o bezpieczeństwo społeczeństwa oraz resocjalizację skazanych.

7 października uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie odwiedzili gębarzewskie więzienie

Lekcja życia w więzieniu

Pobyt w zakładzie karnym kojarzy się zazwyczaj z pokutowaniem za błędy popełnione na wolności. Więźniowie uczą się właściwych postaw poprzez pracę, edukację. Pracują nad swoimi deficytami i marzą, żeby opuścić zakład karny. Dla młodzieży szkolnej lekcja w więzieniu jest pewnego rodzaju przygodą, która ma im uświadomić, że postępując niezgodnie z prawem, można bardzo szybko znaleźć się po drugiej stronie muru.

Smak wolności

W trakcie spotkania w gębarzewskim więzieniu uczniowie poznali specyfikę pracy funkcjonariusza Służby Więziennej. Poznali historię skazanych, którzy odbywają karę pozbawienia wolności za ciężkie przestępstwa. Duże zainteresowanie wśród uczniów, szczególnie kobiet, wzbudził temat naboru do naszej formacji. Młodzież chętnie widzi siebie w przyszłości w mundurze i po ukończeniu nauki planują wstąpić w szeregi Służby Więziennej. Po wyjątkowej lekcji, której towarzyszyły niecodzienne emocje, opuszczając mury więzienia czuli ulgę. Z pewnością inaczej już spojrzą na wolność, którą jak sami się przekonali, należy doceniać każdego dnia.

 

tekst kpt. Krystian Rynarzewski

zdjęcia kpt. Michał Wiśniewski, kpt. Krystian Rynarzewski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej