W dniu 24.01.2017r. grupa osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Pobiedziskach odwiedziła wystawy w Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 oraz Muzeum Powstania Wielkopolskiego.

Edukacja historyczna to ważny element readaptacji skazanych. Dlatego też grupa skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Pobiedziskach wraz z wychowawczynią oddziału odwiedziła dwa poznańskie muzea. Pierwsze z nich - Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 przedstawia historię pierwszego masowego buntu robotników przeciwko trudnym warunkom życia w socjalistycznej Polsce. Zgromadzono tam zbiory dotyczące zrywu robotniczego oraz działalności opozycyjnej wobec wszystkich rządów PRL na przestrzeni jej istnienia. Skazani obejrzeć mogli zdjęcia, pamiątki działań zbrojnych w 1956 oraz przedmioty związane z walką opozycyjną. Placówka gromadzi też źródła historyczne związane z opozycją antykomunistyczną, głównie z terenu Wielkopolski. Bogata jest m.in. biblioteka, zawierająca prasę, druki i książki tzw. drugiego obiegu.

W drugim z odwiedzonych tego dnia muzeów - Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 osadzeni obejrzeli ekspozycję bogatą w fotografie i dokumenty oraz broń, mundury i wyposażenie żołnierza Armii Wielkopolskiej. Skazanych zapoznano z polskim państwem powstańczym i walką Wielkopolan w latach 1918-1919.

Tekst: mjr Maciej Kaźmierczak

Zdjęcia: mł. chor. Martyna Wabich

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej