W polskich więzieniach wśród funkcjonariuszy są sportowcy, społecznicy, pasjonaci. Są również osoby, które profesjonalnie udzielają pomocy drugiemu człowiekowi i nie boją się tej wiedzy przekazać drugiemu. W sobotnie popołudnie 21 września w Jarząbkowie odbyło się szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z udziałem funkcjonariusza z gębarzewskiego więzienia.

Służba nie kończy się za murem

Wielu funkcjonariuszy oprócz pracy w więzieniu zajmuje się pomocą wykonując zawód ratownika medycznego czy strażaka. Porucznik Marcin Szuba z gębarzewskiej jednostki łączy te dwie funkcje. Jest strażakiem ochotnikiem, a w trakcie akcji potrafi w profesjonalny sposób udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Wilekokrotnie sprawdzał swoje umiejętności wyjeżdżając do wypadków drogowych czy pożarów.

Pomagamy i szkolimy

Więziennicy z Gębarzewa chętnie włączaja się w akcje mające na celu uświadamianie innym jak ważna jest natychmiastowa reakcja w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Ciągła gotowść do działania, nieprzewidywalnośc wydarzeń z jakimi się spotykamy i umiejętności zdobyte w trakcie służby sprawiają, że niesienie wsparcia w potrzebie, jest dla funkcjonariusza Służby Więziennej czymś naturalnym, bezwarunkowym.

Skuteczna pomoc = życie

Na co dzień strażacy walczą z ogniem, pomagają ofiarom wypadków. Służba Więzienna chroni społeczeństwo przed najniebezpieczniejszymi przestępcami. W czasie wolnym od służby pozostajemy w gotowści do działania. Potrafimy połączyć siły, a wiedzą oraz doświadczeniem służymy mieszkańcom, podpowiadając, jak bezpiecznie radzić sobie w sytuacjach, z którymi mamy do czynienia każdego dnia. Uświadamiamy uczestników szkoleń, że kiedy znajdziemy się w sytuacji kryzysowej, to od nas zależy życie drugiego człowieka i warto wiedzieć, jak się wówczas zachować.

Akcja z głową

Spotkanie funkcjonariuszy z mieszkańcami wioski z pewnością zaprocentuje w przyszłości. Była to niecodzienna lekcja z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Warto wiedzieć jak pomagać, jednak na koniec szkolenia wszyscy życzyli sobie, aby w codziennych sytuacjach nie musieli sprawdzać nabytej wiedzy.

tekst i zdjęcia kpt. Krystian Rynarzewski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej