W dniu 25.11.2016r. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Pobiedziskach odbyły się ćwiczenia ochronne w zakresie likwidacji zagrożenia spowodowanego zabarykadowaniem się osadzonych w celi mieszkalnej.

Cele ćwiczeń zostały osiągnięte. Było to: dla dowodzącego ćwiczeniami – doskonalenie umiejętności w zakresie kierowania grupą ludzi, dla załogi aresztu – doskonalenie umiejętności w zakresie działań w ugrupowaniach interwencyjnych, porządkowo-ochronnych, a także we współdziałaniu w zakresie likwidacji zagrożeń, dla kierownictwa aresztu – trening sztabowy dla kadry kierowniczej w zakresie ogłaszania alarmu, wzmocnienia służby na wybranych odcinkach, zapoznania się ze stanem mobilności załogi, jej technicznym i fizycznym stanem przygotowana do likwidacji zagrożeń oraz umiejętność wypracowywania skutecznych decyzji a dla obserwatorów – doskonalenie metod w zakresie rozwiązywania zagrożeń mogących wystąpić na terenie jednostek organizacyjnych.`

Po zakończonych ćwiczeniach Dyrektor średzkiej jednostki ppłk Zbigniew Dolata podziękował funkcjonariuszom za zaangażowanie w przedsięwzięcie, podkreślił także ich profesjonalne przygotowanie oraz umiejętność sprawnego współdziałania w zetknięciu z sytuacją kryzysową.

Tekst, zdjęcia: mjr Maciej Kaźmierczak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej