W dniu 28.09.2017r. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Pobiedziskach funkcjonariusze średzkiej jednostki ćwiczyli zachowanie w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jednostki.

Tematem przewodnim ćwiczeń były działania ratowniczo - gaśnicze zastępów straży pożarnej w sytuacji wystąpienia bezpośredniego zagrożenia jednostki w sytuacji pożaru, ewakuacja osadzonych z rejonu zagrożonego oraz z terenu Oddziału Zewnętrznego, oraz likwidacja zagrożenia spowodowanego zabarykadowaniem się osadzonych w pomieszczeniu widzeń na terenie Oddziału Zewnętrznego w Pobiedziskach.

W ćwiczeniach wzięło udział 34 funkcjonariuszy i pracowników Aresztu Śledczego w Środzie Wlkp., zastęp Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 z Poznania, zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Pobiedzisk, funkcjonariusze Komisariatu Policji w Pobiedziskach, Pracownicy Urzędu Miasta w Pobiedziskach odpowiedzialni za zarządzanie kryzysowe.

Na zaproszenie Dyrektora Aresztu Śledczego w Środzie Wlkp. ppłk. Zbigniewa Dolaty przebieg ćwiczeń obserwowali: Burmistrz Miasta i Gminy w Pobiedziskach Pani dr Dorota Nowacka, referent ds. zarządzania kryzysowego UMiG w PobiedziskachPan Remigiusz Dybowski, Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wielkopolskiej bryg. Jarosław Kuderczak, I Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej nadkom. Przemysław Dymarski oraz przedstawiciel Komendanta Komisariatu Policji w Pobiedziskach mł. asp. Piotr Seidlitz. 

Założone w konspekcie do ćwiczeń cele szkoleniowe zostały zrealizowane. Na pozytywną ocenę w trakcie ćwiczeń zasługuje w szczególności dowódca grupy interwencyjnej, który sprawnie zorganizował i wyposażył grupę oraz z pełnym zaangażowaniem przeprowadził ćwiczenia ochronne.

 

tekst: mjr Maciej Kaźmierczak

zdjęcia: por. Mariusz Matuszak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej