Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Gębarzewie przy współudziale Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie wspólnie z Grupą Interwencyjną Służby Więziennej okręgu poznańskiego doskonalili umiejętności w zakresie likwidowania zagrożeń na terenie więzienia.

Bunt, pożar i ładunek wybuchowy

Scenariusz działań zakładał wystąpienie trzech sytuacji zagrażających bezpieczeństwu zakładu karnego. W pierwszej z nich dwóch więźniów po zakończonym obiedzie odmówiło opuszczenia więziennej stołówki. Zabarykadowali krzesłami i stolikami wejście do pomieszczenia. Po próbie rozmów z więziennymi negocjatorami zapadła decyzja o siłowym rozwiązaniu konfliktu z wykorzystaniem funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej.

Kolejna sytuacja dotyczyła likwidacji zagrożenia, którym był pożar w magazynie odzieżowym. Na skutek zwarcia instalacji elektrycznej wybuchł pożar, który w początkowej fazie próbował ugasić funkcjonariusz znajdujący się w pomieszczeniu. Z uwagi na duży ogień i obawę przed rozprzestrzenianiem się żywiołu, do akcji włączyli się funkcjonariusze straży pożarnej, którzy ewakuowali poszkodowanego więziennika i ugasili pożar.

Ostatnim elementem ćwiczeń działań ochronnych był zamach terrorystyczny przed jednostką. Funkcjonariusz pełniący służbę na stanowisku uzbrojonym, zauważył, że osoba, która podjechała pod więzienie, pozostawiła pakunek przy poczekalni dla osób odwiedzających. O podejrzanym przedmiocie poinformował dowódcę zmiany, który po chwili otrzymał telefon od niezidentyfikowanej osoby, że w paczce znajduje się ładunek wybuchowy. Przybyły na miejsce zespół policyjnych antyterrorystów w kontrolowany sposób zneutralizował zagrożenie.

Szkolimy się, by działać skutecznie

Ćwiczenia z zakresu działań ochronnych realizowanych przy współpracy z innymi służbami ratunkowymi, odbywają się w gębarzewskim więzieniu co roku. Chodzi o to, aby profesjonalnie, szybko i skutecznie zwalczyć zagrożenie, które może powstać na terenie zakładu karnego. Funkcjonariusze na co dzień pracują z osobami zdemoralizowanymi, które na wolności naruszały normy prawne. Wielu z nich odbywa najsurowsze wyroki, w tym 25 lat i dożywotniego pozbawienia wolności. Funkcjonariusze muszą być przygotowani na każdą sytuację, która zagraża bezpieczeństwu. Ćwiczenia pozwalają doskonalić swoje umiejętności, by w realnej sytuacji działać skutecznie.

tekst i zdjęcia mjr Krystian Rynarzewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej