14 listopada 2022 roku w Zakładzie Karnym w Gębarzewie odbyła się uroczysta odprawa z udziałem płk. Roberta Jóźwiaka, zastępcy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu związana ze świętem Odzyskania Niepodległości przez Polskę w 1918 r., podczas której wręczone zostały awanse na wyższe stopnie służbowe.

Centralne obchody Święta Niepodległości

Państwo polskie może być z was dumne, a funkcjonariusze Służby Więziennej mogą być dumni z formacji, w której służą – powiedział Michał Woś podczas centralnych uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie. W trakcie uroczystości wiceminister sprawiedliwości wręczył funkcjonariuszom Służby Więziennej awanse na wyższe stopnie służbowe. Dyrektor Zakładu Karnego w Gębarzewie mjr Jarosław Korytowski został awansowany do stopnia podpułkownika.

Awanse w gębarzewskim więzieniu

Dyrektor Zakładu Karnego w Gębarzewie ppłk Jarosław Korytowski  złożył wszystkim awansowanym gratulacje i podziękował za ciężką pracę i codzienny trud wkładany w bardzo dobre wykonywanie obowiązków służbowych oraz godne reprezentowanie Służby Więziennej. W trakcie uroczystości 55 funkcjonariuszy otrzymało akt mianowania na wyższy stopień służbowy. Zastępca dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu płk Robert Jóźwiak życzył wszystkim funkcjonariuszom dalszego rozwoju zawodowego. Podkreślił, że to wyjątkowy dzień dla Służby Więziennej, bowiem funkcjonariusze formacji zostają wyróżnieni za ciężką i oddaną służbę Rzeczypospolitej, a rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych wpływa na poziom bezpieczeństwa państwa. 

tekst mjr Krystian Rynarzewski

zdjęcia mjr Przemysław Borkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej