Zakład Karny w Nowogardzie realizuje skierowany do skazanych projekt szkoleniowy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

    Od 2016 r., w ramach projektu pn.”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 realizowane są w tutejszej jednostce przydatne kursy zawodowe. Szkolenia rozpoczynają się od zajęć aktywizacji zawodowej, następnie uczestnicy uczą się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej następnie odbywa się szkolenie teoretyczne a potem praktyczne.

      W bieżącym roku zorganizowano na terenie naszej jednostki 4 cykle szkoleń. W Zakładzie Karnym w Nowogardzie w następujących zawodach: technolog robót wykończeniowych w budownictwie, konserwator powierzchni płaskich i brukarz. Natomiast w Oddziale Zewnętrznym w Płotach w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

     Aktualnie realizowane są szkolenia w zawodach brukarz oraz konserwator powierzchni płaskich. Do końca bieżącego roku zostaną zrealizowane min. kursy: brukarza, konserwatora terenów zielonych, fryzjera, elektryka, tapicera, pomocnika kucharza czy kelnera.

 

Foto: por. K. Gołębiowski

Tekst: por. P. Sońtka

 

Rzecznik Prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie

por. Przemysław Sońtka


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej