Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Płotach aktywnie włączyli się do walki z SARS – CoV-2.

   W większości Zakładów Karnych w Polsce osadzeni szyją maseczki ochronne w celu wsparcia polskiego społeczeństwa przed panującym wirusem COVID-19. W OZ Płoty kadra penitencjarna również zaangażowała grupę skazanych do tego typu aktywności. Powyższe środki ochrony są bardzo starannie wykonywane i znacząco wyróżniają się na tle innych.

  Kadra penitencjarna zadbała aby dobór kolorystyczny jak i wzornictwo używanego materiału wzbudzało uśmiech przyszłych użytkowników maseczek. Można śmiało stwierdzić, że maseczki ochronne wytworzone przez osadzonych w tut. jednostce penitencjarnej spełniają dwie funkcje: chronią życie i dają radość.

 

Tekst i foto: por. Krzysztof Gołębiowski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej