Program z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych pt. „Kulturalny może więcej” ma na celu wyposażyć osadzonych w elementarną wiedzę dotyczącą dobrych manier, etykiety i kulturalnego zachowania się.

   Osadzeni mają szansę popracować nad poziomem kultury osobistej,  poczuciem własnej wartości w kontekście funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych. Celem zajęć jest także kształtowanie postawy empatii, szacunku i tolerancji wobec innych oraz poprawa umiejętności komunikacyjnych (m.in. w oparciu o model NVC – Porozumienie bez przemocy).

Warto zaznaczyć, że aktualna grupa składa się z osadzonych młodocianych oraz dorosłych odbywających po raz pierwszy karę pozbawienia wolności. Daje to możliwość wymiany pozytywnych doświadczeń na płaszczyźnie międzypokoleniowej. Skazani z zaangażowaniem i wytrwałością wykonują zadania przygotowane przez psychologa Działu Penitencjarnego. 

Tekst i foto: mł. chor. Agata Żurawik - Jankowska

 

Rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie

kpt. Przemysław Sońtka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej