W Oddziale Zewnętrznym w Płotach w okresie od 27 września do 6 grudnia 2022 r. został zrealizowany program resocjalizacji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz nadużywaniu alkoholu lub używaniu narkotyków pt. „Wybieram trzeźwość”.

Cykl zajęć prowadzony był co tydzień przez terapeutkę uzależnień panią Annę Łacisz z Pracowni Profilaktyki i Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Gryficach. Skazani mieli okazję zdobyć odpowiednią wiedzę na temat mechanizmów i skutków uzależnienia oraz możliwości konstruktywnego radzenia sobie z napięciem, stresem i przykrymi emocjami. Mieli szansę nabyć umiejętności dokonywania bardziej świadomych wyborów związanych z piciem alkoholu, zażywaniem narkotyków, a także umiejętności asertywnego odmawiania. Wskazano możliwości dokonania zmian w funkcjonowaniu społecznym oraz wspierano w uzyskaniu pozytywnych efektów wysiłku włożonego w zmianę postaw i przekonań, w tym przyjęcia postawy samodyscypliny i odpowiedzialności za swoje życie.

Profilaktyka uzależnień ukierunkowana jest na działania na rzecz promocji zdrowia (zdrowego życia, zdrowych reakcji i zachowań). Konieczne jest poszukiwanie oraz uświadamianie przyczyn sięgania po te środki. W działaniach profilaktycznych ważne jest „wychowanie w trzeźwości”, w którym obok przekazywania wiedzy na temat uzależnień istotną rolę odgrywa kształtowanie postaw życiowych i umiejętności społecznych, pomoc w budowaniu poczucia własnej wartości, przekazywanie odpowiedniego systemu norm.

W konsekwencji działania edukacyjne i prewencyjne powinny zaprocentować zmniejszeniem ryzyka powrotu do przestępstwa i prawidłową socjalizacją. Osoby, które zrealizowały program powinny być mniej podatne na bezkrytyczne poddawanie się zagrożeniom. Będą potrafiły lepiej chronić siebie i innych przed ryzykiem nałogu, co jest istotnym czynnikiem zmniejszającym ryzyko powrotu na drogę przestępczą.

 

Tekst: ppor. Magdalena Tkacz

Foto: ppor. Magdalena Tkacz, ppor. Monika Zapert

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej