W dniu 28 lutego br. grupa osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Płotach pod opieką wychowawcy por. Krzysztofa Gołębiowskiego i st. kpr. Piotra Głowickiego udała się na miejsce spoczynku płk Andrzeja Kiszki ps. Dąb.

    W trakcie zajęć osadzeni wysłuchali krótkiego wykładu na temat biografii zmarłego bohatera. Następnie przystąpili do prac porządkowych wokół grobu. Urodzony w 1921 r. Andrzej Kiszka walczył w podziemiu od 1941 r. Był członkiem Armii Krajowej. Od 1945 r. działał w oddziale partyzanckim Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Na mocy amnestii z 1947 r. ujawnił się, ale musiał wrócić do konspiracji. Przez następne 15 lat skutecznie unikał bezpieki. Kiszce postawiono 13 zarzutów. W więzieniach „Dąb” spędził 9 lat. W sierpniu 1971 r. Kiszka wyszedł na wolność i zamieszkał na Pomorzu Zachodnim.

    W sierpniu 2007 r. Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył bohatera Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Decyzją Ministra Obrony Narodowej mjr Andrzej Kiszka został mianowany pośmiertnie na stopień pułkownika.

 

Tekst: por. K. Gołębiowski

Foto: por. K. Gołębiowski, st. kpr. P. Głowicki

 

Rzecznik Prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie

por. Przemysław Sońtka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej