Dzień Kobiet to święto ustanowione przez Międzynarodówkę Socjalistyczną w Kopenhadze w 1910 roku. Dzień ten upamiętnia datę 8 marca 1908 roku, kiedy 15 tysięcy kobiet, pracownic nowojorskiej fabryki tekstylnej, podjęło strajk domagając się praw wyborczych i polepszenia warunków pracy.

     W dniu 8 marca w całej Polsce obchodzony był dzień kobiet. W ramach zajęć kulturalno oświatowych pod nadzorem wychowawcy, jeden ze skazanych, odbywający karę pozbawienia wolności w tut. Oddziale Zewnętrznym wystąpił na scenie Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach z programem artystycznym. Zaprezentował kilka romantycznych ballad śpiewając i grając na gitarze akustycznej. Powyższy występ został przyjęty przez publiczność owacjami.


Tekst i foto: por. K. Gołębiowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej