Upamiętniono bohatera ppor. Wiktora Sumińskiego ps. Kropidło, członka ZWZ-AK a następnie oddziału ROAK w latach 1945-1947 w dawnym powiecie gostynińskim. 

   W dniu dzisiejszym Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Płotach kpt. Karol Nowowiejski oddał hołd "Żołnierzom Wyklętym" składając wiązankę kwiatów na grobie ppor. Sumińskiego, znajdującego się w kwaterze wojskowej cmentarza w Resku.

 


Foto: kpt. K. Gołębiowski

 


Rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie

kpt. Przemysław Sońtka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej