W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z osobami bliskimi.

Sytuacja epidemiologiczna jest stale monitorowana i w zależności od analizy jej wyników przewiduje się znoszenie kolejnych ograniczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzanych zmian zostaną umieszczone w zakładce: http://sw.gov.pl/strona/dla-interesantow-oddzial-zewnetrzny-w-plotach-zakladu-karnego-w-nowogardzie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej