W dniu 16 czerwca 2022 r. w Oddziale Zewnętrznym w Płotach Zakładu Karnego w Nowogardzie odbyło się spotkanie skazanych i ich rodzin zorganizowane w ramach programu resocjalizacji z zakresu integracji rodzin "SYSTEM RODZINA".

Program realizowany był w okresie 01-24.06.2022 r., a jego głównym celem jest poprawa relacji rodzinnych oraz wzmocnienie więzi. Uczestnicy oraz ich rodziny byli motywowani do wkładania wysiłku w utrzymanie trwałości rodziny oraz utrzymywania systematycznych kontaktów. Osadzeni byli zaangażowani w proces organizacji oraz przygotowania spotkania, które dostarczyło możliwość pozytywnego kontaktu z rodziną. Na wstępie wręczyli dzieciom przygotowane przez siebie kolorowanki wraz z dedykacją. Wspólny czas mogli przeznaczyć na zabawy i gry ruchowe. Skazani otrzymali wiedzę w zakresie świadomego ojcostwa, strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach emocjonalnych, umiejętności społecznych, zdolności do konstruktywnego wyrażania uczuć, relacji opartych na szacunku oraz o instytucjach i osobach świadczących pomoc.

Program podnosi samoświadomość z zakresu wypełniania ról społecznych, przewartościowuje obecne postawy i wzorce, wspomaga rozwój osobisty. Uczestnicy mogli wzmocnić więzi rodzinne, pozycję rodzica, kształtować postawę odpowiedzialnego ojca, a co za tym idzie zmniejszyć ryzyko ponownego wejścia w konflikt z prawem.

 

Tekst oraz zdjęcia: ppor. Magdalena Tkacz

Rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie

kpt. Przemysław Sońtka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej