W dniu dzisiejszym grupa osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Płotach udała się wraz z wychowawcą ds. sportu na pobliski kompleks rekreacyjno - sportowy.

   Osadzeni przed rozpoczęciem zajęć zostali zapoznani z podstawowymi zasadami gry fair play oraz została przeprowadzona rozgrzewka indywidualna. Następnie skazani rozegrali pomiędzy sobą mecz na zasadach uczciwej gry.

   Takiego rodzaju zajęcia sportowe niosą za sobą trwałe pozytywne doznania, które w przyszłości mogą zaowocować poprawnym zachowaniem nie tylko w sytuacjach uprawiania sportu.

 

Tekst i zdjęcia:

por. Krzysztof Gołębiowski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej