Na terenie tut. jednostki penitencjarnej od 28 lutego do 18 marca br. dwie grupy słuchaczy realizują programy szkolenia unitarnego w formie zdalnej w trybie wideokonferencji.

Przedstawiciele działu penitencjarnego, ochrony i stanowiska ds. kadr uczestniczą w szkoleniu na pierwszy stopień chorążego Służby Więziennej. Natomiast 3 strażników działu ochrony i funkcjonariuszka działu finansowego zdobywają wiedzę aby uzyskać pierwszy stopień podoficerski kaprala Służby Więziennej.

Warto dodać, iż druga część ww. kursów będzie kontynuowana od 3 kwietnia br. w formie stacjonarnej z podziałem na dwie tury z zachowaniem zasad sanitarnych odpowiednio w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach oraz w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej.

W dniu 21 czerwca br. słuchacze obu szkoleń przystąpią do egzaminu końcowego.

 

Tekst i foto: kpt. P. Sońtka

 

Rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie 

kpt. Przemysław Sońtka

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej