W dniu 26 marca 2019 roku na terenie Oddziału Zewnętrznego w Płońsku odbyło się podpisanie umowy między Dyrektorem Zakładu Karnego w Płocku ppłk. Konradem Guzankiem a przedstawicielami firmy P.P.H.U. KAM-POL Import – Eksport.

Firma KAM – POL, zajmuje się owocami i warzywami w każdej postaci, przez cały rok, w każdym opakowaniu, dla każdego nawet bardzo wymagającego odbiorcy.

Osadzeni skierowani do zatrudnienia będą wykonywać na rzecz przedsiębiorstwa prace związane z pakowaniem i sortowaniem mrożonek. 16 osadzonych podjęło już zatrudnienie, a docelowo ma być zatrudnionych 24.

Dotychczasowa praktyka wskazuje na duże zaangażowanie osadzonych w wykonywanie obowiązków na rzecz pracodawców. Zatrudnienie skazanych przynosi wymierne korzyści zarówno dla zatrudniających jak i zatrudnianych, zwłaszcza w kontekście walorów resocjalizacyjnych.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej