Promowanie przez funkcjonariuszy Oddziału Zewnętrznego w Płońsku sportowej rywalizacji i zdrowego trybu życia przyczynia się do aktywnego spędzania czasu przez osadzonych poza jednostką penitencjarną.

 

             Piętnastoosobowa grupa udała się na boisko orlik na terenie MCSiR w Płońsku, pod opieką wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych i sportu i rozegrała mecz piłki nożnej. Aktywność fizyczna w warunkach izolacji jest jedną z najbardziej popularnych form spędzania czasu wolnego przez osadzonych i zarazem jednym z ważnych oddziaływań resocjalizacyjnych. Sport stanowi motywację do podejmowania różnorakich wyzwań, pozwala nabywać zdolność samokontroli, umiejętność panowania nad własnymi emocjami, przezwyciężania słabości.

            Sport i zdrowa rywalizacja przeciwdziałają nudzie i demoralizacji, pozwalają właściwie gospodarować swoim czasem. Osiągane sukcesy, zarówno indywidualne jak i grupowe, stają się powodem do satysfakcji i uznania wśród innych. W polskim systemie penitencjarnym systematycznie podejmowane są działania mające na celu zwiększenie oferty zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu, tak aby zwiększyć efektywność procesu resocjalizacji osób skazanych na karę pozbawienia wolności.

 

Tekst : kpt. Marlena Kubera

Foto : mł. chor. Mariusz Bednarski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej