W ramach porozumienia i współpracy Zakładu Karnego w Płocku i Oddziału Zewnętrznego w Płońsku z Gminnym Zakładem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płońsku, skazani odbywający karę pozbawienia wolności w OZ w Płońsku w dniu 14 kwietnia 2019 roku wzięli udział w przedświątecznym spotkaniu rodzinnym. Spotkanie odbyło się na terenie parafii pw. Św. Michała Archanioła w Płońsku.

W spotkaniu udział wzięło 26 skazanych wraz z rodzinami. Celem spotkania było podtrzymanie i zacieśnienie więzi rodzinnych w możliwie najdogodniejszych warunkach, poza murami jednostki penitencjarnej. Czas spędzony wspólnie z bliskimi to dla skazanych punkt wyjścia do głębszych przemyśleń na temat rodziny, ich roli jako ojców, synów czy partnerów życiowych. Stałe podtrzymywanie więzi rodzinnych powoduje, że osadzony po odbyciu kary pozbawienia wolności, będzie miał do kogo wrócić i otrzyma pomoc od bliskich. Pobyt w izolacji często weryfikuje spojrzenie na wartość prawidłowych relacji rodzinnych, a tym samym zapobiega m.in. powrotowi do przestępstwa.

 

Tekst : Łukasz Smółka

Zdjęcia : kpt. Agnieszka Graczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej