Oddział Zewnętrzny w Płońsku Zakładu Karnego w Płocku współpracuje z podmiotami zewnętrznymi przy realizacji oddziaływań dla osadzonych z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy.

Płońska jednostka aktywnie współpracuje z firmą Amelia Babula Coach z Warszawy. W 2019 roku odbyły się dwie edycje Treningu Zastępowania Agresji ART, w którym udział wzięło łącznie 20 osadzonych.  Trenerki Pani Amelia Babula oraz Pani Marta Hendzel prowadziły na terenie oddziału zewnętrznego zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu kształtowania poglądów i umiejętności redukcji napięcia emocjonalnego jako konstruktywnych sposobów wygaszania zachowań społecznie niepożądanych.

            Po zakończonych zajęciach skazani otrzymali certyfikaty ukończenia programu, który obejmował takie komponenty jak : kontrola złości, trening umiejętności prospołecznych oraz trening wnioskowania moralnego. Powyższe zajęcia readaptacyjne mają na celu nauczenie osadzonych kontroli własnych emocji i zachowań minimalizując ryzyko zachowań prokryminalnych po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

 

Tekst i zdjęcia : Łukasz Smółka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej