Jedną z form oddziaływań, prowadzonych przez funkcjonariuszy Oddziału Zewnętrznego w Płońsku w procesie resocjalizacji, są kursy zawodowe.

 

Kursy odbywają się w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, który jest realizowany przez więziennictwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. Aktualnie 12 osadzonych uczestniczy w kursie Technolog Robót Wykończeniowych w Budownictwie i nabyte umiejętności wykorzystuje w trakcie prac remontowych cel mieszkalnych oraz radiowęzła.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do pozyskania zatrudnienia. Osoby pozbawione wolności kształcą się w ramach projektu w zawodach ogólnobudowlanych, gastronomicznych, zagospodarowania terenów zielonych, opiekuna osoby niepełnosprawnej, fryzjera, szwacza, spawacza, florysty, obsługi wózka widłowego. Kursy są przygotowywane zgodnie z rozpoznaniem rynku pracy i zapotrzebowaniem na najbardziej potrzebne zawody. Absolwenci mogą pracować już w trakcie odbywania kary, co pozwala im sprawdzić swoje umiejętności i przyczyni się do płynnego odnalezienia się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Przyczyni się także do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym.

 

Tekst : mjr Marlena Kubera

Zdjęcia : ppor. Mariusz Bednarski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej