Funkcjonariusze OZ w Płońsku zorganizowali w ramach obchodów dnia dziecka, spotkanie integracyjne poza terenem jednostki dla skazanych i ich rodzin.

Spotkanie miało miejsce w dniu 9.06.2019 roku na terenie Ogrodu Jordanowskiego w Płońsku. Uczestniczyło w nim 24 osadzonych, dla których była to forma zajęć kulturalno-oświatowych.

Tradycyjnie na tę chwilę najbardziej oczekiwały dzieci. Tego rodzaju spotkania służą głównie budowaniu i podtrzymaniu prawidłowych relacji pomiędzy ojcem a dzieckiem. Jest to niewątpliwie bardzo ważne również w aspekcie integracji za pomocą wspólnej aktywności skazanych i ich dzieci, wdrożenia w społeczną rolę rodzica, wyrobienia nawyku wspólnego spędzania czasu.

Wspólne przebywanie skazanych z dziećmi oraz aktywne i konstruktywne wykorzystanie czasu w ramach takich spotkań, wynagradza obu stronom tej relacji codzienne braki obecności. Ponadto wpływa na kształtowanie u skazanych pożądanych postaw społecznych.

 

Tekst i foto : mł. chor. Mariusz Bednarski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej