Stopniowe znoszenie kolejnych obostrzeń związanych z pandemią powoduje mniejsze zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej.

Nie znaczy to jednak, że nabyte w trakcie uczestnictwa w programach readaptacji  przez osadzonych umiejętności, nie mogą być dalej doskonalone. Kadra penitencjarna Oddziału Zewnętrznego w Płońsku przystąpiła do realizacji zajęć kulturalno-oświatowych w formie koła krawieckiego. Na terenie administracji jednostki wygospodarowano pomieszczenie pracowni krawieckiej, a osadzeni w trakcie zajęć, poza rozwijaniem zdolności krawieckich, pogłębiają wiedzę na temat technik wykonywania prac manualnych, a także ćwiczą umiejętność pracy w zespole. Ponadto warsztaty są okazją do pracy nad koordynacją wzrokowo-ruchową, precyzyjnością, uczą cierpliwości i wytrwałości. Zasadniczym celem podjętej inicjatywy jest nauczenie skazanych bezpiecznego posługiwania się narzędziami krawieckimi i umiejętnego wykorzystania ich do tworzenia wyrobów krawieckich. Bardzo ważnym aspektem jest również ukształtowanie świadomości potrzeby samokształcenia i korelacji pomiędzy posiadanymi umiejętnościami a ich zastosowaniem w codziennym życiu.

 

Tekst : mjr Marlena Kubera

Zdjęcia : ppor. Mariusz Bednarski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej