Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Płocku zainicjowali akcję szycia maseczek ochronnych w Oddziale Zewnętrznym w Płońsku.

Czasowe „zamknięcie” jednostek i wynikające z tego tytułu ograniczenia związane z wstrzymaniem widzeń, zatrudnienia zewnętrznego i udziału w innych aktywnościach na terenie jednostki penitencjarnej, zwróciło działania służby w kierunku zaangażowania osadzonych do działań pomocowych. Osadzeni z OZ w Płońsku w ramach uruchomionego 25 marca programu readaptacji społecznej „Tarcza” uszyli 250 sztuk maseczek. Zaangażowanie w pracę przy szyciu maseczek 13 osadzonych pozwoli na produkowanie ok. 800 szt. dziennie, tak bardzo dziś potrzebnych środków ochrony.

W program zaangażowali się pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płońsku, którzy udzielili osadzonym instruktażu co do zasad dezynfekcji przed przystąpieniem do pracy oraz w jej trakcie, a także sposobu szycia maseczek ochronnych.

Podstawowe cele programu resocjalizacji z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych, sprzyjającemu właściwemu funkcjonowaniu w warunkach wolnościowych „Tarcza”, w ramach którego osadzeni szyją maseczki to m.in. :

  • podniesienie świadomości osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w zakresie chorób zakaźnych oraz przestrzegania zasad higieny osobistej w kontekście zagrożeń dla społeczeństwa jakim jest koronawirus;
  • uświadomienie znaczenia konkretnych zachowań dla niesienia pomocy społecznej;
  • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
  • zwrócenie uwagi na kwestie związane z zarażeniem i rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych;
  • kształtowanie społecznie pożądanych postaw wobec innych ludzi, promowanie szacunku do drugiego człowieka.

Tekst : mjr Marlena Kubera

Zdjęcia : ppor. Mariusz Bednarski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej