Praca jest jednym z podstawowych, najlepszych i najskuteczniejszych środków oddziaływań na osoby pozbawione wolności. Zakład Karny w Żytkowiach podejmuje szereg działań, których efektem jest umożliwienie zatrudnienia coraz większej liczbie więźniów.

W ramach podpisanej umowy osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Pionkach, rozpoczną prace na rzecz Stowarzyszenia Jedlnia w Pionkach. Głównym celem działalności statutowej organizacji jest zachowywanie materialnej i niematerialnej spuścizny historycznej, pamiątek i zabytków związanych z Jedlnią, a także tworzenie i ochrona  miejsc pamięci.Rozpoczęta współpraca będzie dawała korzyści obu stronom porozumienia. Dzięki niej skazani będą brali czynny udział w życiu społecznym, przyczynią się do pielęgnowania narodowej i lokalnej historii oraz zaznaczą swój pozytywny wpływ na patriotyczny rozwój regionu.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej