Dzięki dobremu rozpoznaniu i sumiennej pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej udało się zapobiec przedostaniu na teren jednostki substancji odurzających

Skrytka przez jednostką penitencjarną

13 października funkcjonariusze w wyniku prowadzonych czynności profilaktycznych podczas kontroli terenu przyległego do jednostki w słupie energetycznym przy drodze dojazdowej do OZ Pionki ujawnili susz koloru zielonego o wadze 1,55 g i proszek koloru białego o wadze, 1,52 g. Wstępne badanie ujawnionych substancji wykazało obecność marihuany i amfetaminy.


Zawsze czujni

Funkcjonariusze Służby Więziennej zawsze czuwają i dbają o bezpieczeństwo. To ich zadanie. Są systematycznie szkoleni z zakresu przeciwdziałania przenikaniu na teren jednostek przedmiotów i substancji niedozwolonych. Codziennie dokonują licznych kontroli m.in.: pomieszczeń, w których przebywają skazani, pojazdów wjeżdżających na teren jednostki, dostarczanych paczek oraz zabezpieczeń techniczno – ochronnych. W trakcie realizacji tych zadań korzystają z różnych urządzeń tj.: ręcznego wykrywacza metali, lustra inspekcyjnego, skanera rentgenowskiego do prześwietlania paczek i bagażu, bramowego wykrywacza metali oraz psa specjalnego.

 

Technika i rzetelność

Połączenie rzetelnego wykonywania obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy z wykorzystaniem urządzeń technicznych, jak również sprawny przepływ informacji pomiędzy funkcjonariuszami różnych działów przynosi wymierne efekty oraz pozwala na zachowanie bezpieczeństwa i porządku w jednostce, co potwierdza skuteczność naszego działania.

 

 

Tekst: por. Paweł Wójcik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej