Skazani przebywający w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach po raz kolejny zdobywają praktyczną naukę zawodu którą będą mogli wykorzystać po powrocie do społeczeństwa

W Oddziale Zewnętrznym w Pionkach obecnie realizowany jest kolejny już kurs zawodowy o specjalizacji technolog robót wykończeniowych w budownictwie w ramach projektu POWER „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowanego ze środków Funduszy Europejskich. Realizacja kursu ma za zadanie przygotować skazanych do wykonywania samodzielnego zawodu poprzez nabycie określonych umiejętności praktycznych. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma na celu również zmniejszenie ryzyka stygmatyzacji osób pozbawionych wolności i zwiększenie szans na legalne zatrudnienie po opuszczeniu zakładu karnego. W ramach szkolenia prowadzony jest cykl szkoleń obejmujący oprócz praktycznej nauki zawodu również zajęcia aktywizacji zawodowej i szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Michał Świątek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej