W dniach 16-18.04.2019 roku skazani odbywający karę w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach mieli możliwość uczestniczyć w programie readaptacji społecznej: Ocalić od zapomnienia „Kobiety w KL Auschwitz”. Głównym tematem zorganizowanej wystawy w ramach programu był los kobiet w byłym nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady.

Celem programu było uczenie o tragedii ofiar i historii do dzisiaj zachowanego największego miejsca masowej zagłady, jakim był nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz- Birkenau. Wystawa oraz pokaz filmu połączone z wykładami umożliwiły skazanym poznanie oraz zrozumienie mechanizmów rodzenia się nietolerancji, rasizmu i antysemityzmu. Edukacja ma skłaniać do refleksji nad znaczeniem indywidualnej odpowiedzialności we współczesnej europie i na świecie. Podczas trwania programu uczestnicy zostali zapoznani z ważnymi wydarzeniami w historii naszego kraju oraz podbitych narodów pod rządami hitlerowców. Edukacja o tragedii obozowej i o dramacie ofiar może, a raczej powinno uwrażliwiać na cierpienie drugiego człowieka, a także na realne konsekwencje biernej akceptacji zła. Tym samym zrozumienie historii, również poprzez empatie może wspierać kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i moralnych.

 

Tekst i zdjęcia ppor. Michał Świątek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej