W Oddziale Zewnętrznym w Pionkach odbyło się spotkanie mediacyjne, pogłębiające wiedzę i umożliwiające zdobycie praktycznych wskazówek dotyczących mediacji

Dzięki współpracy z Polskim Centrum Mediacji, osadzeni Oddziału Zewnętrznego w Pionkach mieli możliwość uczestnictwa w spotkaniu, dotyczącym mediacji. W czasie prelekcji wygłoszonych przez P. Marię Dobosz oraz Ewę Szymańską - Jarosz osadzeni nabyli wiedzę teoretyczną i umiejętności z zakresu mediacji, a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów oraz skutecznej komunikacji i negocjacji.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Mariusz Pastuszko

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej