W związku z obchodzonym w maju Dniem Bibliotek i Bibliotekarzy skazani z Oddziału Zewnętrznego w Pionkach odwiedzili filię Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu z siedzibą w Pionkach.

Głównym celem zorganizowanych zajęć była oczywiście promocja czytelnictwa, ale też zapoznanie ze specyfiką zawodu bibliotekarza i pracy biblioteki. Można śmiało stwierdzić iż czytanie książek daje obopólne korzyści, zarówno czytelnikowi jak i wybranej książce. Z jednej strony prowadzi do rozwoju intelektualnego, kształtowania właściwych nawyków i postaw, a z drugiej daje satysfakcję i przedłuża byt bo każda książka żyje tyle razy ile została przeczytana. Ważne jest aby uświadomić sobie olbrzymią rolę czytania oraz bibliotek w poprawie jakości życia i edukacji szerokich kręgów społeczeństwa. Biblioteka to też miejsce gdzie oprócz wypożyczania i udostępniania książek prowadzi się różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne, organizuje konkursy, spotkania z pisarzami, a także wycieczki i wystawy. Istotne jest aby w trakcie takich zajęć pokazać biblioteczne skarby ukryte w różnych zakątkach biblioteki. Przykładem tego może być zorganizowana aktualnie w bibliotece wystawa malarstwa Pani Małgorzaty Wróblewskiej, artystki pochodzącej z Garbatki Letnisko.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Michał Świątek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej